Gå till innehåll
Friska Viljor Alpina
Friska Viljor Alpina

Provtryckning Snökanonanläggning

Förberedelser

Fördelningslådan

 • Kontrollera att ventilen in till lådan är öppen
 • Öppna ventilen till turistbacken
 • Stäng ventilen till teknikbacken

Teknik och turistbacken

 • Stäng alla ventiler för luft och vatten
 • Ta bort nedersta ventilen på vattenledningen i både Tekniken och Turisten
 • Trä ett rör dia ca 100mm (plast eller snökanonrör) över röränden i Turistbacken och rikta utloppet mot skogen, detta för att undvika att gruset spolas bort på ”kullen” vid renspolning
 • Montera två 7m snökanon i fundament, använd inte 3m kälkar då den kan tippa vid hastiga tryckstötar. Slangar för luft och vatten tas ut till kanon
 • Stäng avluftningsventilen i "gröna tunnan".

Rörledning från pumpstation till fördelningshuset vid hoppbacken

 • Stäng lågpunkten, vid nedre parkering på varvsberget

Rörledning från fördelningshuset till slalombacken

 • Stäng lågpunkten, i närheten där röret går under vägen.

Fördelningshuset vid hoppbacken

 • Stäng avluftningsventilen i fördelningshuset
 • Öppna ventilen mot slalombacken
 • Stäng ventilen för vatten till hoppbacken

Pumphuset

 • Öppna vattenintaget
 • Fyll pumphuset
 • Starta pump och fyll rörledning

Renspolning

 • I Turistbacken, trä ett rör dia ca 100mm (plast eller snökanonrör) över röränden och rikta utloppet mot skogen, detta för att undvika att gruset spolas bort på ”kullen”
 • Renspola rörledningen i ca 15min. Detta ska ske i turistbacken.
 • Stäng pumpen och samtidigt stäng ventilen till turisten i fördelningslådan.
 • När pumpen stannat öppna ventilen till teknikbacken så vattnet som finns i rörledningen ovan fördelningslådan töms ut i teknikbacken.

Provtryckning

 • Montera tillbaka ventiler i änden på vattenrören.
 • Koppla in snökanonerna, både luft och vatten
 • Koppla luftslangarna från kompressoranlutningen till luftledningarna, ute på väggen
 • Öppna luftventilerna på väggen
 • Starta kompressorn
 • Öppna ventilen i fördelningslådan så att båda backarna får vatten.
 • Starta pumpen.
 • Gå längs rörledning och kontrollera att inga läckage finns, markera med band var ev läckage finns. Ta bort ev gamla markeringar.
 • Notera vad som är fel,

Avslutad provtryckning

 • Stäng pump
 • Stäng kompressor
 • Dränera rörsystem
 • Öppna båda ventilerna i fördelningslådan.
 • Ta in snökanoner
 • Rulla ihop slangar
 • Laga ev läckage.
 • Vänta in kylan, för nu är vi redo att tillverka snö

Publicerad: 2022-12-15

Senast uppdaterad: 2022-12-20

Författare: Lisa Karlsson